Tu jesteś: Strona głównaPrzewodnikCo zrobić gdy...?Śmierć bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby

Temat śmierci nie jest łatwy - dlatego go unikamy.
Kiedy odchodzi bliska osoba czujemy pustkę. Jednak życie płynie dalej. Musi.

Poniżej znajdziesz wskazówki, jak zachować się w sytuacji utraty bliskiej osoby.

Co zrobić najpierw

Więcej
   
 • Uzyskaj od lekarza karty zgonu i zawczasu przygotuj kilka kopii tego dokumentu poświadczonych za zgodność z oryginałem
 • Skontaktuj się z zakładem pogrzebowym w celu zorganizowania uroczystości pogrzebowej - idąc do zakładu pogrzebowego zabierz ze sobą:

  - kartę zgonu wystawioną przez lekarza
  - dowód osobisty zmarłego
  - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
  - ostatni odcinek renty lub emerytury, w przypadku, gdy zmarły był emerytą lub rencistą

 • Następnie udaj się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce śmierci w celu otrzymania aktu zgonu, który jest niezbędny do otrzymania zasiłku pogrzebowego, załatwienia spraw spadkowych i spraw związanych z wypłatą ubezpieczenia na Życie.

Kogo poinformować

Więcej

 
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (KRUS), w którym możesz ubiegać się o zasiłek pogrzebowy
 • Zakład pracy zmarłego w celu otrzymania świadczenia należnego rodzinie po jego śmierci
 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z którym zmarły miał podpisaną umowę. Jeżeli osoba była uposażonym na jakiejś polisie należy wyznaczyć nowych uposażonych
 • Otwarty Fundusz Emerytalny, w którym zmarły posiadał rachunek. Pieniądze zgromadzone na rachunku członka OFE po jego śmierci przekazywane są osobom uprawnionym

O czym jeszcze należy pamiętać

Więcej

 
 • W przypadku, gdy zmarły był Członkiem ING OFE skontaktuj się z Centrum Obsługi Telefonicznej tel. 801 20 30 40 
  Po zgłoszeniu osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka OFE otrzymają pisemną informację o dokumentach potrzebnych do wypłaty wraz z niezbędnymi wnioskami

 • Pamiętaj o poinformowaniu pracodawcy zmarłego i dostarczeniu aktu zgonu
 • Miej na uwadze sprawy prawne związane z nabyciem spadku. W tym celu warto skorzystać z pomocy prawnika

Jeżeli zmarłego obejmowała ochrona ubezpieczeniowa, oferowana przez ING Życie, prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

Więcej
   
 • wniosek o wypłatę świadczenia
 • urzędowy dokument potwierdzający tożsamość i datę urodzenia osoby występującej z wnioskiem
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę śmierci osoby, której dotyczy wypłata, wystawione przez lekarza lub stosowne władze
 • dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego – w przypadku takich okoliczności śmierci

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących produktów ING
nasz Przedstawiciel Ubezpieczeniowo- Finansowy z chęcią na nie odpowie.
Możesz także skontaktować się z: