Tu jesteś: Strona głównaO ING ŻycieING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. rozpoczęło działalność w Polsce 2 sierpnia 1994 roku na podstawie zezwolenia Ministra Finansów.

ING Życie jest częścią NN Group N.V., spółki notowanej na giełdzie w Amsterdamie, która powstała w wyniku długofalowej strategii oddzielania części Grupy ING związanej z ubezpieczeniami od części biznesu związanej z bankami.

NN Group N.V. i jej spółki zależne na podstawie licencji używają obecnie znaków towarowych zawierających nazwę „ING”, jak również pokrewnych  znaków towarowych należących do ING Group N.V.

Skład Zarządu ING TUnŻ:
Tjeerd Bosklopper
Prezes Zarządu
Jacek Koronkiewicz
Członek Zarządu
Robert Derkacz
Członek Zarządu
Anita Bogusz
Członek Zarządu
Jan Zimowicz
Członek Zarządu
Anna Grzelońska
Członek Zarządu

 

Aby zapoznać się ze strukturą organizacyjną i zobaczyć działy podlegające danemu Członkowi Zarządu, należy kliknąć na jego nazwisko.

 

Właściciele: 100% kapitału zakładowego posiada NN Continental Europe Holdings B.V.

Rada Nadzorcza: Robin Lloyd Spencer, Renata Mràzowà, Hans van Houwelingen, Paweł Śliwiński.

Kapitał zakładowy: 41 mln złotych

Kapitał wpłacony: 41 mln złotych

NIP: 527-10-02-574

KRS nr 25443, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

 

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dystrybuuje swoje produkty przez siec placówek rozmieszczonych na terenie całej Polski. Reprezentuje nas ponad 2 tys. wszechstronnie wyszkolonych i doświadczonych Przedstawicieli Ubezpieczeniowo-Finansowych.

Świadczenia wynikające z umów ubezpieczenia są objęte gwarancjami UbezpieczeniowegoFunduszu Gwarancyjnego w granicach określonych przepisami prawa. Więcej informacji na www.ufg.pl.